Trượt đốt sống, Đau lưng

Khuyết eo đốt sống (Spondylolysis)

Khuyết eo đốt sống là một tình trạng thiếu hụt một phần của xương đốt sống gọi là eo (một đoạn xương nhỏ nối các diện khớp phía sau của cột sống). Với tình trạng khuyết eo đốt sống, phần eo thiếu hụt có thể bị ở một bên của cột sống hoặc cả hai bên. Tầng hay bị nhất thường là tầng L5-S1, ít gặp hơn là tầng L4-L5 và hiếm gặp ở các tầng phía trên.

Trượt đốt sống

Điều trị trượt đốt sống

TS.BS. Nguyễn Hoàng Long Điều trị bảo tồn đối với những trường hợp trượt đốt sống ở người trưởng thành thì cũng tương đồng với các trường hợp đau thắt lưng và/hoặc kèm với đau chân trong những trường hợp bệnh lý khác, chúng có thể gồm một hoặc kết hợp của nhiều phương pháp […]

Trượt đốt sống

Trượt đốt sống

TS.BS. Nguyễn Hoàng Long Trượt đốt sống xảy ra khi một đốt sống trượt ra trước so với đốt sống ngay bên dưới nó. Có nhiều loại trượt đốt sống: Trượt đốt sống bẩm sinh là rối loạn xảy ra ngay từ khi sinh ra Trượt đốt sống do khuyết eo xảy ra khi thiếu […]