Bài viết được quan tâm, Thoái hóa đĩa đệm

Thoái hóa đĩa đệm: khi nào cần phẫu thuật?

Mọi người thường nghĩ cột sống gồm các đốt sống xếp chồng lên nhau, tuy nhiên giữa các đốt sống này còn có một cấu trúc mềm có tác dụng hấp thụ lực và giúp cho cột sống linh hoạt dễ vận động, cấu trúc này được gọi là đĩa đệm. Qua thời gian, các đĩa đệm này bị tổn thương, bị khô, bị rách. Tình trạng này được gọi là thoái hóa đĩa đệm.