Loãng xương

Loãng xương là gì?

TS.BS. Nguyễn Hoàng Long Loãng xương, một bệnh của xương, tương đối phức tạp. Nó có thể là kết quả của tình trạng mất quá nhiều chất xương, hoặc sự tạo xương quá ít, hoặc cả 2. Chúng ta có thể chưa từng biết rằng bị loãng xương cho tới tận khi xương bị gãy, […]