TS.BS. Nguyễn Hoàng Long

Trượt đốt sống xảy ra khi một đốt sống trượt ra trước so với đốt sống ngay bên dưới nó. Có nhiều loại trượt đốt sống:

  • Trượt đốt sống bẩm sinh là rối loạn xảy ra ngay từ khi sinh ra
  • Trượt đốt sống do khuyết eo xảy ra khi thiếu hoặc gãy của phần nối ở phía sau của đốt sống
  • Trượt đốt sống thoái hóa phổ biến nhất và thường liên quan tới bệnh lý thoái hóa đĩa đệm

Cơ chế trượt đốt sống

Trượt đốt sống thường xảy ra ở đốt sống thắt lưng do cột sống thắt lưng chịu tải trọng của nửa trên cơ thể, nó hấp thụ hầu hết trọng lực của cơ thể ngay cả khi nghỉ ngơi và trong suốt thời gian hoạt động, ngoài ra cột sống thắt lưng còn phải đảm nhiệm cả nhiệm vụ vận động (gập, cúi, xoay). Đôi khi, các lực này tác động lên đốt sống quá mức làm đốt sống đó bị trượt ra trước so đốt sống bên dưới.

Những người có nguy cơ bị trượt đốt sống

Những người có người thân bị trượt đốt sống thì có nguy cơ trượt đốt sống cao hơn người khác.

Những người làm việc nặng nhọc (thợ xây, lao động nặng …)

Hình ảnh X quang của trượt đốt sống

Hình ảnh X quang bên dưới cho thấy một trường hợp trượt đốt sống thắt lưng. Chúng ta nhìn thấy vùng có mũi tên: đốt sống phía bên trên và đốt sống bên dưới không nằm trên cùng một đường thẳng, hay nói cách khác đốt sống bên trên trượt ra trước so đốt sống bên dưới.

truotdotsong

Hình ảnh minh họa trượt đốt sống thắt lưng (mũi tên)

Phân loại trượt đốt sống thắt lưng

Để phân loại trượt đốt sống người ta đánh giá trên phim chụp cột sống bên (như hình minh họa), người ta chia sự trượt đốt sống thành 5 mức (xem phân độ trượt bên dưới) dựa theo phần trăm mức độ trượt ra trước của đốt sống trên so đốt sống dưới:

  • Độ I: trượt dưới 25%
  • Độ II: trượt từ 25 – 49%
  • Độ III: trượt từ 50 – 74%
  • Độ IV: trượt từ 75 – 99%
  • Độ V: đốt sống bị rơi hoàn toàn ra phía trước so đốt sống bên dưới, đây là thể rất nặng của trượt đốt sống.